पॅरेंटिंग

आईपण अनुभवणं, हा एक वेगळाच अनुभव असतो. छोट्याशा बाळाला सांभाळायला जमेल का, याचा आत्मविश्‍वास अनेकदा नसतो. तान्हुल्याची माया खूप काही शिकवते. आईचं जगच बदलून जातं. आईपणाचा हा...
मुलांनी स्मार्ट व्हावं असा आईचा अट्टाहास असतो. आपली इच्छा ती मुलांवर लादते. त्यातून निर्माण होतो फक्त दोघांच्या मनातला ताण...  रोहन घरात शिरल्या-शिरल्या सरळ...
मुलांना वाढवणं ही तशी आईचीच जबाबदारी असते. पालकत्व स्वीकारताना अनेकदा या आईला स्वतःकडं दुर्लक्ष करावं लागतं. मुलांना वाढवताना आईला येणाऱ्या समस्या आणि त्या दूर कशा कराव्यात...